Merhaba, biz bir ekibiz ve adımız PROJX.
Bize merhaba demek için;

[email protected] . +902123257300

WEB SİTE AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu
Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden PROJX Dijital Teknoloji Mimarlığı – Ceyhun IŞIK tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı açıklama ve bilgilendirmede bulunmak amacıyla 6698 sayılı KVK Kanununa uygun olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda daha detaylı bilgiye ulaşabilmek için “www.projx.com.tr” adresinde yer alan tanıtıcı bilgiler ile kişisel veri saklama/imha politikasını ve VERBİS sisteminde yer alan kayıtları inceleyebilirsiniz.

2. Kişisel Veri İşleme Amaçları
Şirketimizin web sitesinde işlem yapma ve bilgi girişi gerçekleştirme sürecinde “kimlik ve iletişim” kategorilerine ait kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla sınırlı olmak üzere işlenmektedir:
•    Talep ve şikayetlerin takibi kapsamında; Bilgi girişi yapmış olduğunuz iletişim, şikayet, satın alma vb. formlar aracılığıyla beklediğiniz faydanın gerçekleştirilebilmesi, şikayet bildirimi iletilebilmesi, itiraz, öneri, şikâyet ve geri bildirimlerin yasal yükümlülükler ve müşteri memnuniyeti çerçevesinde değerlendirilebilmesi ve sonuçlandırılabilmesi,
•    Sektörel ihtiyaçlarınıza daha iyi yanıt verilebilmesi,
•    E-Bülten, dergi gibi içerik paylaşımlarında sunulan hizmetin geliştirilmesi,
•    İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında; İletilen talep ve şikayetlere geri dönüş yapılabilmesi ve bu konularda tarafınızla iletişim kurulabilmesi,
•    Web sitemiz aracılığı ile ürün hizmeti, kütüphane gibi içeriklere ulaşılabilmesi,
•    Satış sonrası hizmetlerin yerine getirilebilmesi,
•    Müşteri ve ziyaretçi memnuniyetinin sağlanabilmesi,
•    Müşteri ve ziyaretçi kayıtlarının yapılabilmesi,
•    Satış öncesi, esnası ve sonrasında itiraz, öneri, şikâyet ve geri bildirimlerin değerlendirilebilmesi ve sonuçlandırılabilmesi,
•    İnternet üzerinden gerçekleştirilen üyelik gibi işlemlerde tutulması gerekli olan bilgilerin saklanabilmesi
•    Olası hukuki ihtilaflarda kayıtların delil olarak sunulabilmesi

3. Kişisel Veri Aktarımı
Kişisel verileriniz, aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere aşağıdaki alıcı grupları ile paylaşılmaktadır:

•    Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerinin ifası amacıyla mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kamu kurum ve kuruluşları,
•    Hukuki haklarımızın kullanılabilmesi için avukatlarımız ve adli merciler, 
•    Satış operasyonlarının yürütülebilmesi için kargo/posta şirketleri,
•    Teknik altyapı/elektronik sistemlerin kurulması, geliştirilmesi, bakımına yönelik hizmet veren teknik destek firmaları.

4. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
PROJX Dijital Teknoloji Mimarlığı – Ceyhun IŞIK kişisel verilerinizi; web sitemize giriş yapmanız, web sitemize üye olmanız, web sitemizde bulunan formları doldurmanız veya iletişime geçmek amacıyla genel iletişim formunu doldurmanız suretiyle elektronik ortamda toplanmakta olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2 c, d, f bentlerinde belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine bağlı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/1 hükmü uyarınca “AÇIK RIZA” kapsamında işlenecek kişisel veriler ise; E-Bülten ve diğer yollar aracılığı ile üyelik esnasında tarafımız ile paylaşmış olduğunuz iletişim verileriniz; İlgili satış, promosyon, pazarlama, reklam, tanıtım, bilgilendirme, kampanya vb. diğer faydaların sunulması amaçlı e-posta yoluyla tarafınıza ticari elektronik ileti göndermek için işlenmektedir.

5. İlgili Kişi (Veri sahiplerinin) Hakları
Bu konudaki ayrıntılı açıklama “www.projx.com.tr” adresinde yer almakla birlikte, kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre şirket merkez adresimiz olan “Abide-i Hürriyet cd. NO211/1/64 Şişli İstanbul” adresine yazılı olarak veya “[email protected]” kayıtlı elektronik posta adresine iletebilirsiniz.