Merhaba, biz bir ekibiz ve adımız PROJX.
Bize merhaba demek için;

[email protected] . +902123257300
 

Yazılım Üretiminde Projelendirme

10 nisan 2022

Yazılım üretimine dışarıdan baktığınızda şu algı oluşabilir;”belirli bir isteğe yönelik yazılım geliştirili ve teslim edilir”. İfade etmemiz gerekir ki bu son derece yanlış bir algı. Bunun temel sebebi ise yazılım üretiminin can damarı olan projelendirme kısmının hiç anılmaması. Bu yazımızda yazılım üretiminde projelendirmenin ne derece önemli olduğundan, projelendirme amacı ve içeriğinden bahsedeceğiz.

Projelendirmenin Önemi
Dünya genelindeki ürün/hizmet elde ediş süreçleri benzerlik gösterdiğini söylesek yanlış olmaz; sorun veya ihtiyaç analiz edilir, ilgili çözümler ortaya konur ve final olarak ürün/hizmet ortaya konur. Bu işlerin; kalitesi, ihtiyaca ve olanaklara adaptasyonunun ne derece yüksek olduğu ise projelendirmenin kalitesinden geçer diyebiliriz. Bir amaca yönelik oluşturacağımız yazılımların planlama olmadan oluşturulması, ilerleyen süreçte yazılımımızın; güncelliğine, işlevselliğine ve erişilebillirliğine yönelik olumsuz olarak etki edecektir dersek yanlış olmaz.  

"Kullanılabilirliğin getirisi sorunları belirlemedeyken
tasarımın getirisi çözümleri bulmaktadır.

Alan Cooper

Programcı, “Visual Basic’in Babası”

Kısacası bir sağlam bir binanın inşaatında nasıl sadece işçiler ve bir parça demirin yeterli olacağı düşünmüyorsak, kaliteli bir yazılımın ortaya konmasında da projelendirmeden yoksun bir süreç düşünmemeliyiz.

Projelendirme Neden Yapılır?
Yukarıdaki kısımda kabaca projelendirmenin öneminden bahsederken bu kısma da gizli bir atıf yaptık. Bu kısımda bu konuya biraz daha açıklık getirmek gerek. İlk olarak Yazılım üretme sürecinin günümüzdeki halini anlamalıyız.

Bildiğiniz üzere bu günlerde nerede ise hayatmızın her alanında bir otomasyon ile karşılaşıyoruz. Bir alanda aynı anda büyük çoğunluk değişim geçirirken, onlar ile ilişkide olabilmek için sizin de değişime ayak uydurmanız gerekiyor. Yazılım üretiminin günümüzde yaşadığı durum tam da bu diyebiliriz.

Geçmişe göre manuel veya dışarıdan halledilebilir birçok şeyin entegre olabilir bir modül haline geldiğini söylememiz gerek . Bu durum da yazılım üretim kısmını daha karmaşık hale getirmekte. Karmaşık bir alanda, verimli çalışabilmenin yegane ilacı ise projelendirme. Bundan yola çıkarak projelendirme, yazılım üretim süreci içerisinde çakışmadan, düzen ve plan eşliğinde en optimal sonucun elde edilmesi amacı ile yapılır diyebiliriz.


 

Yazılım Üretiminde Projelendirme İçeriği 
Her bir yazılımın süreci, ihtiyaçları ve ortaya konulma biçiminde farklı eylemlere şahit olsak da projelendirme içerikleri kabaca benzerlik göstermekte. Projelendirme kısmında ele alınan başlıca kısımlar ise şunlar:

Projenin Amacı: Yaptığımız her işin dolayısı ile bir projenin daima bir amacı olur. Mikro veya makro düzeyde bir ihtiyaca yönelik olarak tasarlanır. Projelendirme kısmındaki giriş de amacı tanımlayarak yapabiliriz.

Projenin Ortaya Çıkmasına Sebep Olan İhtiyaçlar: Projeyi ortaya koymadan önce ihtiyacın neden doğduğuna dair saptamalar yapmamız gerekir. Bu kısım projenin tasarımı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Proje Planı: Projeye dair hangi süreci izleyeceğimiz bu kısımda planlanır. Görev dağıtımı yapma ve iş süreçlerinde daha hızlı ele almak adına önemlidir.
Proje İçerisindeki Görevlendirmeler: Bir projenin hızlı, güvenli ve kaliteli bir biçimde ortaya konabilmesi için doğru atamalar yapmamız gerekir. Yazılım sürecinde rol belirleme projelendirmenin kritik kısımlarından biridir.

Proje İhtiyaçları: Ortaya konulacak ürünün planlaması ile beraber ihtiyaçları da belirlememiz gerekir. Süreç içerisinde tökezlememek için projelendirme içerisinde ihtiyaç tespiti yapmamız; erken ikmal ve hızlı sonuç elde etmeye yardımcı olacaktır.

Projede Kullanılacak Yöntemler: Hemen hemen her iş sürecimizde olduğu gibi işleyiş sürecinde nelerden yardım alınacağı, spesifik olarak hangi yöntemlerin uygulanacağını ilgili projelendirme kısmında belirlemekteyiz.. Sürecin daha hızlı sonuç vermesi ve karmaşıklığa maruz kalmamamız için bu kısım oldukça önemlidir.

Tabi ki projelendirme kısmı sadece yukarıdaki kısımlardan ibaret değil. Yönetim, Risk, Bakım ve başka birçok plana da projelendirme içerisinde yer verilmesi gerekiyor diyebiliriz. Sürecimizin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi adına projelendirmeyi en titiz şekilde ele alımamız oldukça faydalı olacaktır.

Son olarak; çok aktörü olan ve çok değişkenli yazılım üretiminde projelendirme oldukça kritik bir alan. Maliyeti düşürmek ve iş kalitesini artırmak adına atılması gereken ilk ve en önemli adımın bu olduğu unutulmamalı.